środa, 7 sierpnia 2013

Kurs Psychoterapii | Katowice październik 2013- grudzień 2017Czteroletni kurs Psychoterapii został stworzony w oparciu o standardy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Otrzymał akredytację obu Towarzystw.
Czteroletni kurs psychoterapii adresowany jest do osób z wykształceniem wyższym: lekarzy, psychologów, pedagogów, pielęgniarek, pracowników socjalnych pracujących w placówkach zajmujących się ochroną zdrowia, gdzie stosuje się psychoterapię.
Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników przygotowania do samodzielnego, kompetentnego i zgodnego z zasadami etyki zawodowej, prowadzenia psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej głównie w zakresie podejścia systemowo - ericksonowskiego. Program kursu jest tak ułożony aby uczestnik, oprócz wyżej wymienionego podejścia miał możliwość rozszerzyć umiejętności psychoterapeutyczne o inne podejścia takie, jak psychodynamiczne oraz poznawczo-behawioralne.


Organizacja szkoleń: zajęcia będą realizowane w ciągu 4-5 lat.
Dwudniowe spotkania będą się odbywać raz w miesiącu w piątki i soboty.

Program kursu obejmuje łącznie 1620 godzin, w tym:

Trening interpersonalny 60h
Zajęcia wykładowo – warsztatowe 800h w tym:
Teoria i praktyka psychoterapii (160h)
Psychoterapia systemowa (60 h)
Psychoterapia ericksonowska (80 h)
Psychoterapia psychodynamiczna (40 h)
Psychoterapia poznawczo –behawioralna (40 h)
Psychoterapia pozytywna (20 h)
Psychopatologia i terapia wybranych zagadnień klinicznych człowieka dorosłego (140 h)
Psychopatologia i psychoterapia wybranych zagadnień klinicznych dzieci i młodzieży (80 h)
Uzależnienia (60 h)
Psychoterapia grupowa (40 h)
Psychoterapia rodzin (40 h)
Psychoterapia małżeństw i par (40 h)
Doświadczenia własne 250h
Superwizja grupowa i indywidualna 150h
Staż ośrodku psychoterapeutycznym - spełniającym wymogi PTP 360g

W trakcie III i IV roku każdy z uczestników obligatoryjnie przygotowuje przynajmniej jeden opis prowadzonego przez siebie procesu psychoterapeutycznego i poddaje go regularnej superwizji.

Opłaty
opłata za trening: 1200 PLN
opłata za jeden semestr szkolenia: 2500 PLN
Na IV roku ze względu na rozpoczynające się w mniejszych grupach zajęcia superwizyjne opłata za semestr: 3000 PLN
Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia.


Korzyści dla uczestników:
1. Przygotowanie uczestników do samodzielnego, kompetentnego prowadzenia psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej głównie w zakresie podejścia systemowego oraz ericksonowskiego.
2. Rozszerzenia umiejętności psychoterapeutycznych o inne podejścia takie jak psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne oraz integracyjne.


Jak się zapisać?

Przesłać ankietę zgłoszeniową, która znajduje się na stronie: http://psrp.com.pl/szkolenia lub http://www.k-i-p.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=26
do biura Polskiego Towarzystwa Rozwoju Psychoterapii biuro@psrp.com.pl lub do biura Katowickiego Instytutu Psychoterapii biuro@k-i-p.pl
Zakwalifikowanie kandydatów na kurs poprzedzone będzie rozmową kwalifikacyjną.