[SZKOLENIE] INTENSYWNY TRENING ASERTYWNOŚCI | Warszawa, 20-21 września 2014
INTENSYWNY TRENING ASERTYWNOŚCI

Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Osobistego ŹRÓDŁO INSPIRACJI, Warszawa 20-21 września  2014, sobota i niedziela 10.00 - 17.00

TAsertywność to postawa i sposób komunikowania się, polegający na poszanowaniu zarówno swoich praw, jak i praw innych ludzi. Osoba asertywna potrafi wyrażać własne opinie, emocje, potrzeby, itp. przy jednoczesnym uwzględnieniu praw i granic innych osób.

"Asertywność - Co to? Po co? Jak to się ma do mnie?"

Na treningu dowiesz się, czym jest asertywność, nauczysz się odróżniać postawę asertywną od uległej i agresywnej, a także będziesz miał okazję przyjrzeć się swojej postawie. Dzięki zaproponowanym ćwiczeniom dowiesz się na ile jesteś asertywny w swoich myślach, uczuciach i zachowaniach. Omówimy przyczyny nieasertywnego zachowania, takiego jak uleganie innym z zaniedbaniem swoich potrzeb, albo agresywne wybuchy, które wymuszają zaspokojenie naszych potrzeb, ale naruszają granice innych.

"Stop! Dalej wstępu nie ma!"

Kolejnym tematem będzie obrona swoich granic. Nauczymy Cię mówić "nie" i stawiać granice w nieagresywny sposób. Poćwiczymy asertywne sposoby reagowania na krytykę i atak werbalny. Czy w sytuacjach, w których ktoś Cię krytykuje, lub traktuje agresywnie czujesz się kompletnie bezradny, lub bronisz się atakując rozmówcę? Jeżeli któraś z tych reakcji (lub obie) jest Ci bliska, pokażemy Ci sposoby oraz wyposażymy w narzędzia, których będziesz mógł użyć w takich momentach.

"Złość i krytyka - nie taki diabeł straszny"

Złość jest całkowicie naturalną, właściwą nam wszystkim emocją, taką jak np. lęk lub zadowolenie. Mimo to czasem bardzo trudno jest ją przeżywać i wyrażać. Złość często kojarzy się z agresją i niszczącym wpływem na relacje. My popatrzymy na nią trochę z innego punktu widzenia. Na treningu nauczymy Cię konstruktywnego wyrażania złości. Nauczymy Cię również w asertywny sposób mówić innym o tym, co nam nie odpowiada. Na zakończenie porozmawiamy chwilę o mówieniu innym... miłych rzeczy  To, paradoksalnie, bywa czasem trudniejsze niż wyrażanie krytyki.

Opłaty
koszt: 280 zł

Formularz zgłoszeniowy

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

[SZKOLENIE] Bezpieczna baza. Teoria i praktyka | Kraków, 29 listopada 2014


Bezpieczna baza. Teoria i praktyka. Szkolenie dla wychowawców placówek opiekuńczo – wychowawczych.  Warsztat I. 
Kraków, 29.11.2014r.
  
Szkolenie jest stworzone z myślą o ciężkiej pracy wychowawców w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Coraz częściej słyszymy o polityce społecznej prowadzącej do likwidacji placówek na rzecz rodzin zastępczych  i rodzinnych domów dziecka. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że w niektórych sytuacjach placówka jest najlepszym możliwym miejscem dla dziecka. Uważamy że w rozwój tych właśnie instytucji powinno się inwestować. Wychowawcy od momentu wkroczenia na swoją drogę zawodową często zostają sami z wielorakimi trudnościami. Niewiele jest w Polsce szkoleń kierowanych bezpośrednio do nich. Rzadko również spotykać można ofertę superwizji dla kadry placówki. Dlatego oferujemy Państwu program szkoleniowy, którego celem jest wzbogacenie wiedzy i umiejętności opiekunów, jak również wsparcie w codziennych dylematach.  Treści szkolenia częściowo oparte są na programie FairStart, (program szkoleniowy dla rodzin zastępczych i wychowawców placówek stworzony przez duńskiego psychologa Nielsa Petera Rygaarda). Poza wiedzą teoretyczną kładziemy nacisk na elementy superwizyjne, na rozwój własny uczestników oraz poszerzanie wiedzy i poszukiwanie inspiracji w proponowanej przez nas literaturze. 

Teoria przywiązania J. Bowlby’ego i style przywiązania w odniesieniu do dzieci i młodzieży
Zaburzenia więzi u wychowanków, profesjonalna opieka nad dziećmi z zaburzeniami więzi 
Od bólu do odporności – pomoc dziecku w radzeniu sobie z utratą i rozłąką
Momenty kryzysowe w życiu wychowanków
Niedojrzałe strategie dzieci radzenia sobie z poczuciem bezwartościowości: zachowania destrukcyjne, opozycyjno – buntownicze, perfekcjonizm, wycofywanie się z kontaktu
Trudny Edyp czyli o rozwoju psychoseksualnym wychowanków domów dziecka
Profilaktyka przemocy w placówkach, relacje kat – ofiara i inne zagrożenia w życiu grupowym
Współpraca z rodzicami biologicznymi: cele, trudności, wyzwania i zagrożenia. Relacje między rodzeństwem przebywającym w placówce.  
Psychiczność a choroby somatyczne dziecka przebywającego w placówce
Psychiczność a problemy szkolne dziecka przebywającego w placówce
System wychowawczy w placówce: kary i nagrody, konsekwencje 

Szkolenie obejmuje 6 zjazdów w wymiarze 4h/raz w miesiącu.

Opłaty:
600zł/os. za cały cykl. Możliwa płatność w ratach.
Zgłoszenia: 
Tel: Sylwia Zaremba 507 041 999, mail: psychoterapia-malyksiaze@home.pl


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.psychoterapia-malyksiaze.pl

[SZKOLENIE] Setting w pudełku czyli o psychoterapii psychodynamicznej dzieci | Kraków, 12 października 2014.Szkolenie: Setting w pudełku czyli o psychoterapii psychodynamicznej dzieci. 
Kraków, 12.10.2014r.

Na szkolenie zapraszamy psychologów, pedagogów, terapeutów, osoby szkolące się w psychoterapii, studentów. Całodniowe szkolenie w formie warsztatów będzie obejmowało następujące tematy: diagnoza w terapii dzieci (konsultacje z rodzicami, pierwszy kontakt z dzieckiem, metody i narzędzia, przekazywanie informacji zwrotnych rodzicom, ustalanie kontraktu), proces terapii w ujęciu różnych psychoanalityków (M. Klein, A. Freud, D.W.Winnicott, M. Mahler), zabawa w terapii, przeniesienie i przeciwprzeniesienie, setting w terapii dzieci, dylematy terapeuty dziecięcego. Uczestnicy zapoznają się z metodami oraz autorskimi narzędziami stosowanymi przez terapeutów Ośrodka Psychoterapii Mały Książę. Omawiane treści będą obrazowane przykładami, nagraniami sesji, wytworami dziecka. W ostatniej części szkolenia zaplanowana jest analiza przypadku.

Opłaty:
230 zł/os

Zgłoszenia: 
Urszula Turyna 792 17 24 31, psychoterapia-malyksiaze@home.pl

Korzyści dla uczestników:
- zaświadczenie dla uczestników
- materiały szkoleniowe 
- narzędzia do wykorzystania w pracy terapeutycznej z dziećmi 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.psychoterapia-malyksiaze.pl

GRUPA TERAPEUTYCZNA | Warszawa, wrzesień 2014 - czerwiec 2015GRUPA TERAPEUTYCZNA

Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Osobistego ŹRÓDŁO INSPIRACJI, Warszawa
Termin: wrzesień 2014 - czerwiec 2015, poniedziałek 19.00-21.00

Zapraszamy osoby mające trudności w relacjach międzyludzkich, z niskim poczuciem własnej wartości, nadmiernie wrażliwe na niepowodzenia i odrzucenie, o niestabilnym nastroju, skłonne do działań impulsywnych, skonfliktowane z innymi, często przeżywające nadmierny lęk i niepokój, poczucie winy lub krzywdy, zapamiętałe w urazach, cierpiące z powodu braku zrozumienia, wycofane społecznie, cierpiące z powodu niespecyficznych dolegliwości somatycznych. Zapraszamy wszystkich, pragnących dokonać zmian w swoim życiu i zainteresowanych poznawaniem siebie.

Terapia grupowa daje uczestnikom unikalną szansę przyjrzenia się swojemu funkcjonowaniu w grupie i możliwość otrzymania informacji zwrotnych, w jaki sposób inni ich postrzegają, jak na siebie wzajemnie wpływają. Grupa terapeutyczna to forum wymiany doświadczeń i testowania nowych zachowań. Grupa pozwala, poprzez identyfikację z innymi uczestnikami, zmniejszyć poczucie osamotnienia i wyobcowania, pomaga tworzyć nowe i bardziej przystosowawcze sposoby nawiązywania relacji.

Zakładanym celem psychoterapii grupowej jest doprowadzenie do takich zmian w postawach i sposobach reagowania uczestników, które pozwolą na samodzielne, korzystniejsze i bardziej dojrzałe rozwiązanie trudności, jakie mają oni w kontaktach z innymi ludźmi i jakie przyczyniają się do występowania różnego rodzaju problemów; przy czym dojrzałość definiujemy jako zdolność do miłości i pracy (za Freudem), jak też zdolność do zabawy i twórczości.

Prowadzenie: Dominika Wernio i Katarzyna Solka Dąbrowska - psychoterapeutki psychodynamiczne
Liczebność grupy: 8-10 osób
Koszt jednej sesji: 80 zł (miesięczny koszt to 80 zł x liczba poniedziałków w miesiącu)
Koszt konsultacji kwalifikującej do grupy: 100 zł

Zapisy: telefon 530-85-55-65, email: info@zrodloinspiracji.pl
Zapraszamy!

Opłaty
koszt: 100 zł

Formularz zgłoszeniowy

[JĘZYKI] Kurs języka angielskiego dla psychologów | Poznań, od 24 września 2014


Kurs języka angielskiego dla psychologów

Miejsce i data wydarzenia: 

Do wyboru są dwa terminy: poranny w środy i popołudniowy w piątki
Zajęcia środowe rozpoczynają się 24.09.2014,w  godz. 8.30 do godz. 10.00, zajęcia piątkowe zaczynają się 26.09. 2014. o godz. 19.00. do godz. 20.30. Zajęcia będą odbywać się w POZNANIU w Szkole Językowej PROFUTURA ul. Ratajczaka 20/24.

Serdecznie zapraszamy na specjalistyczny, 60-o godzinny kurs języka angielskiego dla psychologów (na poziomie B2 lub wyższym). Kurs "Angielski dla psychologów" adresowany jest do psychologów, psychoterapeutów, studentów psychologii i innych specjalistów pracujących w obszarze psychologii.  Tego
typu kurs  może być również ciekawym sposobem nauki języka dla osób, które pasjonują się psychologią. Jego celem jest zapoznanie słuchaczy z językiem psychologii spotykanym w anglojęzycznych artykułach, podręcznikach i na stronach internetowych związanych z tym tematem, tak, aby umożliwić im rozumienie tekstów źródłowych, a przez to -poszerzenie  kompetencji w zdobywaniu wiedzy psychologicznej. Kurs nie stroni również od prezentacji języka ogólnego i potocznego, używanego do mówienia o psychologii, ani od oddawania głosu postaciom będącym zwykłymi ludźmi jako, że dotyczy to dziedziny bliskiej codziennemu życiu. 

W doborze tematów autorzy kierowali się chęcią zawarcia jak najszerszej prezentacji języka z różnych dziedzin psychologii, aby mogły byś użyteczne w różnych rodzajach i miejscach pracy, stąd takie tematy jak: psychologia społeczna, rozwój dziecka i rozwój psychiczny,  zaburzenia zachowania i emocji,  organiczne zaburzenia psychiczne, czy zaburzenia lękowe.  

Duży nacisk kładziony jest na rozwój rozumienia tekstów (czytanych i słuchanych) oraz  naukę słownictwa fachowego, a także słownictwa ogólnego na poziomie B2 i wyższym. Wiele ćwiczeń opartych jest na metodzie "learning by doing", gdzie prezentacja słownictwa dokonywana jest w ćwiczeniu, które należy wykonać wspierając się załączonym glosariuszem. W tym przypadku celem nie jest prawidłowe wykonanie ćwiczenia za pierwszym razem, lecz rozwijanie kompetencji i intuicji językowej. 

Celem tekstów zawartych w kursie jest prezentacja języka typowego dla różnych dziedzin psychologii, natomiast nie jest to podręcznik do nauki psychologii. Zgodność prezentowanych metod i teorii z najnowszymi badaniami, czy stopień zgłębienia tematu są tu istotne dopóki kurs spełnia swoją rolę - uczy adekwatnego języka.

Opłaty

Koszt  kursu wynosi 650 zł, cena zawiera również dostęp do platformy internetowej z kursem e-learningowym do nauki języka angielskiego dla psychologów na poziomie B2 oraz podręcznik. 

Zgłoszenia
Osoby zainteresowane prosimy, aby zgłosiły swoją chęć uczestniczenia w kursie w biurze Szkoły Językowej Profutura s.c., email
info@profutura.poznan.pl, tel. 61 852 53 09. 

Konferencja prACtyka - metody AC/DC | Kraków, 25 - 26 września 2014


Konferencja prACtyka - metody AC/DC 
25 i 26 września 2014

Miejsce: Kraków, Hotel Park Inn

Opłaty: 1850 zł, dla stałych klientów 1200 zł 


Zapraszamy na pierwszą w Polsce międzynarodową konferencję dotyczącą metod Assessment/Development Center. Będzie to jedno z najbardziej oczekiwanych i unikalnych wydarzeń w branży HR. Poznaj najlepsze praktyki, najnowsze badania i sprawdzone rozwiązania. Pozyskaj wiedzę i doświadczenie od światowych liderów i ekspertów metod AC/DC. 

Prelegentami będą światowi liderzy w zakresie metod Assessment Center m.in.:
Charles Woodruffe (UK, Human Assets, światowy lider AC/DC, autor m.in. "Ośrodki oceny i rozwoju" - książki do której odwołują się wszyscy piszący osesjach AC/DC w Polsce)

Martin Kleinmann (profesor psychologii pracy i organizacji, Uniwersytet w Zurychu)

Zatrudnianie, awansowanie i rozwijanie pracowników wymaga podejmowania decyzji, które mają znaczący wpływ na efektywność firmy. Dlatego bardzo istotne jest, aby wiedzieć najwięcej jak to możliwe o kandydatach i pracownikach. Z drugiej strony, dla każdego pracownika informacja zwrotna na temat jego mocnych stron i obszarów do rozwoju może mieć kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu zawodowego. Metody Assessment i Development Center pozwalają na zrealizowanie tych celów.


[KONFERENCJA] TROSKA O EDUKACJĘ DZIECKA. MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ | Warszawa, 14 listopada 2014
TROSKA O EDUKACJĘ. MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ.
Miejsce i data wydarzenia: UW im. MSC w Warszawie, ul. Łabiszyńska 25, 
14 listopada 
 

Obszary tematyczne:
1. Możliwości edukacyjne małego dziecka 
2. Programy edukacyjne w nauczaniu początkowym
3. Trudności i szanse edukacyjne we wczesnym nauczaniu
4. Metodyka nauczania zintegrowanego
5. Współpraca z rodzicami 
6. Znaczenie, formy i zasady komunikacji pomiędzy szkołą, rodzicami a instytucjami wspierającymi edukację
7. Sylwetka nauczyciela nauczania początkowego (kształcenie, osobowość, możliwości samokształcenia)
8. Prawne aspekty edukacji małego dziecka
9. Media w trosce o dziecko

Opłaty 
Opłata konferencyjna 50 zł do 10 września (wpłata na nr rach. bank.: 66 1500 1070 1210 7007 1636 0000).z dopiskiem Konferencja 22 września. 
Dla studentów UW im. MSC – udział bezpłatny
Możliwość publikacji tekstu dla zainteresowanych po przesłaniu tekstu do 10 listopada 2014r., po otrzymaniu pozytywnej recenzji. Istnieje też możliwość zgłoszenia wyłącznie tekstu do monografii – opłata w tym względzie 150 zł. 

Formularz zgłoszeniowy 
Zainteresowanych prosimy o przesłanie tematu wystąpienia oraz danych prelegenta: imię i nazwisko, afiliacja, tytuł naukowy, na adres: ewa.kopec@opoczta.pl

Korzyści dla uczestników 
Dla uczestników konferencji przygotowane zostaną stosowne zaświadczenia.[WARSZAT] Praca z oddechem - Breathwork | Poznań, 10-11 września 2014 | zniżka!


Warsztaty "Praca z oddechem - Breathwork"

"Nasze życie zaczyna się z pierwszym oddechem i kończy z ostatnim."

Wychodząc na przeciw współczesnym czasom, pędowi życia, stresowi który nie opuszcza nas na krok postanowiliśmy zaprosić Państwa  na warsztat zgłębiający tajniki oddechu.

Oddech to nasza  energia życiowa- energia do której nie przywiązujemy uwagi , tymczasem rytm naszego oddechu zmienia się wraz z naszymi emocjami. Inaczej oddychamy gdy jesteśmy radośni, inaczej gdy smutni lub zdenerwowani. Oddech to życie.

Polecamy szczególnie tym ,którzy mają problemy z radzeniem sobie ze stresem, osobom zapracowanym, przemęczonym.

2 dni, 10-11 września - w godzinach 09.00-14.30
Poznań, Jeżyce.

Organizatorem jest Prywatna Szkołą Perfekt

Cena: 
300zł przez zgłoszenie się hasłem" konferencje psychologiczne" 50zł zniżki.
ilość miejsc: 10

W cenie: Umiejętności które ułatwią ci życie, poczęstunek, zaświadczenie o udziale w warsztatach, materiały do samodzielnej pracy.

Zgłoszenie oraz szczegółowe informacje pod adresem:
poczta@przedszkola.poznań.pl
lub pod numerem:696 606 890