[KONFERENCJA] TROSKA O EDUKACJĘ MAŁEGO DZIECKA. MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ | Warszawa, 22 września 2014
TROSKA O EDUKACJĘ MAŁEGO DZIECKA. MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ.
Miejsce i data wydarzenia: UW im. MSC w Warszawie, ul. Łabiszyńska 25, 
22 września 2014 r.
 

Obszary tematyczne:
1. Możliwości edukacyjne małego dziecka 
2. Programy edukacyjne w nauczaniu początkowym
3. Trudności i szanse edukacyjne we wczesnym nauczaniu
4. Metodyka nauczania zintegrowanego
5. Współpraca z rodzicami 
6. Znaczenie, formy i zasady komunikacji pomiędzy szkołą, rodzicami a instytucjami wspierającymi edukację
7. Sylwetka nauczyciela nauczania początkowego (kształcenie, osobowość, możliwości samokształcenia)
8. Prawne aspekty edukacji małego dziecka
9. Media w trosce o dziecko

Opłaty 
Opłata konferencyjna 50 zł do 10 września (wpłata na nr rach. bank.: 66 1500 1070 1210 7007 1636 0000).z dopiskiem Konferencja 22 września. 
Dla studentów UW im. MSC – udział bezpłatny
Możliwość publikacji tekstu dla zainteresowanych po przesłaniu tekstu do 30 września 2014 r., po otrzymaniu pozytywnej recenzji. Istnieje też możliwość zgłoszenia wyłącznie tekstu do monografii – opłata w tym względzie 150 zł. 

Formularz zgłoszeniowy 
Zainteresowanych prosimy o przesłanie tematu wystąpienia oraz danych prelegenta: imię i nazwisko, afiliacja, tytuł naukowy, na adres: ewa.kopec@opoczta.pl

Korzyści dla uczestników 
Dla uczestników konferencji przygotowane zostaną stosowne zaświadczenia.[WARSZAT] Praca z oddechem - Breathwork | Poznań, 10-11 września 2014 | zniżka!


Warsztaty "Praca z oddechem - Breathwork"

"Nasze życie zaczyna się z pierwszym oddechem i kończy z ostatnim."

Wychodząc na przeciw współczesnym czasom, pędowi życia, stresowi który nie opuszcza nas na krok postanowiliśmy zaprosić Państwa  na warsztat zgłębiający tajniki oddechu.

Oddech to nasza  energia życiowa- energia do której nie przywiązujemy uwagi , tymczasem rytm naszego oddechu zmienia się wraz z naszymi emocjami. Inaczej oddychamy gdy jesteśmy radośni, inaczej gdy smutni lub zdenerwowani. Oddech to życie.

Polecamy szczególnie tym ,którzy mają problemy z radzeniem sobie ze stresem, osobom zapracowanym, przemęczonym.

2 dni, 10-11 września - w godzinach 09.00-14.30
Poznań, Jeżyce.

Organizatorem jest Prywatna Szkołą Perfekt

Cena: 
300zł przez zgłoszenie się hasłem" konferencje psychologiczne" 50zł zniżki.
ilość miejsc: 10

W cenie: Umiejętności które ułatwią ci życie, poczęstunek, zaświadczenie o udziale w warsztatach, materiały do samodzielnej pracy.

Zgłoszenie oraz szczegółowe informacje pod adresem:
poczta@przedszkola.poznań.pl
lub pod numerem:696 606 890 

[BEZPŁATNE] Dzień Otwarty z psychologiem i coachem | Warszawa, 18 września 2014
Dzień Otwarty z psychologiem i coachem
ul. Jana Czeczota 8/3, Warszawa
18 września 2014
9.00-20.15

Być może zastanawiasz się nad tym co wybrać – pracę z coachem czy z psychologiem? A może potrzebujesz poczuć różnicę? Masz doświadczenie pracy jedną metodą i chcesz się przekonać co może wnieść druga? Możliwe też, że potrzebujesz prostej porady co w Twojej sytuacji będzie dla Ciebie najlepsze i najskuteczniejsze? Istnieje też taka opcja, że jesteś w trakcie lub po procesie terapeutycznym lub coachingowym i czujesz, że potrzebny Ci kolejny krok, który pomoże Ci wejść na nowy etap.

Porady psychologiczne przeznaczone są dla osoby dorosłej, która chce spotkać się i porozmawiać o tym, co ją trapi, smuci, wścieka czy niepokoi. Jeżeli przeżywasz kryzys w związku, masz trudności w relacji z ludźmi, albo borykasz się z trudnymi doświadczeniami życiowymi (śmierć bliskiej osoby, choroba, przemoc, uzależnienie), to masz zielone światło by spotkać się i zacząć ….  A dla tych, którzy się wahają lub mają wątpliwości, dajemy możliwość sprawdzenia, jak to jest być u psycholożki/ psychoterapeutki.

Spotkanie z coachem dedykowane jest osobom dorosłym, aktywnym zawodowo lub planującym rozwój zawodowy, które chcą coś zmienić w swoim życiu, którym coś przeszkadza, które czują że nie są w tym miejscu, w którym chciałyby być i są gotowe nad tym popracować. Dla wszystkich tych, którzy się zastanawiają, proponujemy spróbować i zobaczyć jak wygląda sesja
coachingowa.

Opłaty
bezpłatne


Korzyści dla uczestników
Przyjdź na Dzień Otwarty z psychologiem i coachem i przekonaj się w praktyce na czym polega jedna i druga metoda pracy, gdzie się one spotykają i czym różnią, co mają do zaoferowania i która dla będzie dla Ciebie dobra.


O Prowadzących:

Iwona Jędrusik – jestem psycholożką z wieloletnim doświadczeniem terapeutycznym, poradniczym, warsztatowym i wykładowym. Posiadam doświadczenie w pracy z osobami w kryzysie, bezrobotnymi, doświadczającymi przemocy w rodzinie, uzależnionymi od alkoholu. Wspieram i towarzyszę osobom w indywidualnym rozwoju. Założyłam Miejsce Mocy –

Szymon Herbeć - Certyfikowany Coach CoachWise™, trener, posiada doświadczenie w sprzedaży i marketingu w sektorze bankowości, współwłaściciel w Inspiration Partners – coaching & development. Od 4 lat jest praktykującym coachem, pracuje głównie z właścicielami małych i średnich firm w zakresie indywidualnego przywództwa i stylu zarządzania oraz relacji pomiędzy
współwłaścicielami, a także z osobami które po dłuższej przerwie (urlop macierzyński / wychowawczy, pozostawanie bez zatrudnienia, długotrwała choroba, etc.) chcą powrócić do życia zawodowego.

[SZKOLENIE] TRAUMATYCZNA ŻAŁOBA – DIAGNOZA I TERAPIA | Kraków, 15-16 listopada 2014
TRAUMATYCZNA ŻAŁOBA – DIAGNOZA I TERAPIA
Kraków 15-16 listopada 2014  

Osoba prowadząca: dr n. hum. Wanda Badura-Madej - jest psychologiem klinicznym i wielkim specjalistą z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. Napisała liczne publikacje dotyczące zagadnień interwencji kryzysowej i psychoterapii. W latach 1971-2008 była nauczycielem akademickim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (problematyka stresu, kryzys i trauma dla studentów ratownictwa medycznego). Prowadzi szkolenia podyplomowe z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. W latach 1991-2008 była dyrektorem pierwszego w Polsce Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Brała udział w organizowaniu, kierowaniu i przeprowadzaniu interwencji kryzysowej w sytuacji masowych wydarzeń traumatycznych (m.in.: powódź 1997, 1999, uchodźcy z Kosowa, 1999). Aktywnie uczestniczyła w tworzeniu zasad współpracy między Wojewódzkim i Miejskim Zespołem Reagowania Kryzysowego a służbami psychologicznymi Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Członek European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS). Pełniła funkcję przewodniczącej Sekcji Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Tematy:

Natura doznań psychicznych w sytuacjach utraty w wyniku wydarzeń traumatycznych
Żałoba złożona (complicated grief) – żałoba traumatyczna (traumatic grief) – podobieństwa i różnice, kryteria  diagnostyczne
Pomoc psychologiczna  dla osób  doświadczających  traumatycznej żałoby na różnych etapach tego procesu: pierwsza pomoc psychologiczna, interwencja kryzysowa, psychoterapia
Przygotowanie własne do pracy w sytuacjach traumatycznej żałoby : osobisty stosunek pomagającego do przemijania, utrat, cierpienia , czyli refleksja nad podstawami filozoficzno-antropologicznymi udzielania pomocy oraz refleksja nad własnymi doświadczeniami utraty
Obciążenia emocjonalne dla pomagającego w sytuacjach traumatycznej żałoby: wtórna traumatyzacja, przeciwprzeniesienie

Metody: zajęcia warsztatowe, analizy kazuistyczne, wykład  

Liczba godzin dydaktycznych: 15
Koszt: 290 zł.
Czas trwania: łącznie 15 godzin warsztatowych, w sobotę w godzinach: 10.00-18.30 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę), w niedzielę w godzinach: 10:00 – 13.30 (z przerwą na kawę)
Przewidywana liczna uczestników: 20
Uwaga: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 30 października, nie będą zwracane opłaty za szkolenie.[SZKOLENIE] NADUŻYCIA SEKSUALNE WŚRÓD DZIECI – ROZPOZNAWANIE I POMOC PSYCHOLOGICZNA | Kraków, 6-7 grudnia 2014


NADUŻYCIA SEKSUALNE WŚRÓD DZIECI – ROZPOZNAWANIE I POMOC PSYCHOLOGICZNA  
Kraków 6-7 grudnia 2014

Osoba prowadząca: dr n. hum. Wanda Badura-Madej -  jest psychologiem klinicznym i wielkim specjalistą z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. Napisała liczne publikacje dotyczące zagadnień interwencji kryzysowej i psychoterapii. W latach 1971-2008 była nauczycielem akademickim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (problematyka stresu, kryzys i trauma dla studentów ratownictwa medycznego). Prowadzi szkolenia podyplomowe z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. W latach 1991-2008 była dyrektorem pierwszego w Polsce Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Brała udział w organizowaniu, kierowaniu i przeprowadzaniu interwencji kryzysowej w sytuacji masowych wydarzeń traumatycznych (m.in.: powódź 1997, 1999, uchodźcy z Kosowa, 1999). Aktywnie uczestniczyła w tworzeniu zasad współpracy między Wojewódzkim i Miejskim Zespołem Reagowania Kryzysowego a służbami psychologicznymi Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Członek European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS). Pełniła funkcję przewodniczącej Sekcji Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Cel szkolenia: 
Zapoznanie z aktualną wiedzą na temat zjawiska wykorzystywania seksualnego dzieci  oraz ćwiczenie umiejętności rozpoznawania oznak krzywdzenia i udzielania pomocy psychologicznej 

Tematyka  zajęć: 
1. Zagadnienia  wprowadzające
kwestie terminologiczne, prawne i psychologiczne definicje wykorzystania seksualnego
socjodemograficzna charakterystyka zjawiska
stereotypy wokół zjawiska seksualnego wykorzystywania dzieci
2.  Zagadnienie normatywności zachowań seksualnych u dzieci, czyli jak i rozróżniać normatywne zachowania  seksualne dziecka od zachowań seksualnych będących skutkiem wykorzystania przez dorosłego
3.  Somatyczne, psychologiczne i behawioralne  oznaki seksualnego wykorzystywania  u dzieci
4. Bezpośrednie i odległe skutki seksualnego wykorzystywania : model Finkelhora, zespół stresu pourazowego jako konsekwencja traumatycznego wydarzenia 
 5. Postępowanie diagnostyczne w sytuacji podejrzenia o seksualne wykorzystanie dziecka : etapy diagnozowania, sposoby zbierania informacji
6.  Rodzina z problemem kazirodztwa w aspekcie tzw. kryzysu ujawnienia: reakcje dziecka i rodziny na ujawnienie podejrzenia seksualnego wykorzystania  dziecka 
7.Tworzenie  planu interwencji i pomocy psychologicznej wobec dziecka  seksualnie wykorzystywanego 


Forma zajęć: wykład, zajęcia warsztatowe
Koszt: 290 zł.
Czas trwania: łącznie 15 godzin dydaktycznych, w sobotę w godzinach: 10.00-18.30 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę), w niedzielę w godzinach: 10:00 – 13.30 (z przerwą na kawę)
Przewidywana liczna uczestników: 20
Uwaga: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 20 listopada, nie będą zwracane opłaty za szkolenie.


[SZKOLENIE] Ustawienia systemowe grupowe i indywidualne | Kraków, 27 września 2014 - 22 lutego 2015


Ustawienia systemowe grupowe i indywidualne - szkolenie
Kraków, 27 września 2014 - 22 lutego 2015

Program szkolenia: 
Proponowany program szkoleniowy obejmuje naukę teorii i techniki ustawień systemowych. Jest on adresowany do osób zajmujących się psychoterapią, doradztwem psychologicznym i zawodowym, pomocą społeczną, business i life coachingiem, a także do osób, które zamierzają pracować w którymś z wymienionych obszarów i wszystkich zainteresowanych.

Program posiada cechy odróżniające go od innych, podobnych projektów:
 • kładzie nacisk na technikę pracy indywidualnej (indywidualne ustawienia systemowe),
 • poszerza możliwości uczestników w zakresie fazy konsultacji (rozumienie natury problemu, jego właściwe przeformułowanie),
 • kształtuje umiejętności pracy także w takich obszarach, jak praca, finanse.


Szkolenie obejmuje:
 • Przedstawienie teorii ustawień systemowych (prawa systemów i skutki ich pomijania, negatywne efekty wykluczenia z systemu, nieświadome autodestrukcyjne postawy, „porządki miłości” pozwalające uniknąć negatywnych wzorców i inne).
 • Naukę i doskonalenie techniki pracy indywidualnej występującej w trzech formach, jako: (a) ustawienia wewnętrzne (wizualizacja); (b) ustawienia w przestrzeni (terapeuta posługuje się kartkami lub innymi przedmiotami, które mogą reprezentować elementy systemu); (c) ustawienia za pomocą figurek (małe figurki mężczyzn i kobiet oraz dziewczynek i chłopców).
 • Zastosowanie ustawień w poradnictwie zawodowym i coachingu (rozwiązywanie szczegółowych problemów z obszaru pracy zawodowej lub życia osobistego, krótkie interwencje inspirowane ustawieniami).
 • Ustawienia w pracy socjalnej (także bez obecności podmiotu pomocy) oraz superwizję systemową.
 • Ustawienia zakryte (bez informowania o charakterze problemu).
 • Ćwiczenie w technice właściwej rozmowy wstępnej.
 • Doskonalenie pracy ustawieniowej oraz możliwość przepracowania własnych problemów.


Prowadzenie: 
Damian Janus - psycholog kliniczny, filozof, religioznawca, psychoterapeuta (psychoanaliza lacanowska - Koło Krakowskie New Lacanian School), terapeuta ustawień systemowych (wyszkolony zgodnie ze standardami Niemieckiego Towarzystwa Rozwiązań Systemowych), autor rozdziału o ustawieniach systemowych w akademickim podręczniku psychoterapii pod red. L. Grzesiuk, H. Suszek.

Miejsce szkolenia:
Kraków, ul. Mogilska 123/46.

Ramy czasowe:
6 spotkań w terminach: 27-28 IX 2014, 25-26 X 2014, 29-30 XI 2014, 20-21 XII 2014, 24-25 I 2015, 21-22 II 2015.
Godziny sesji: 10.00 - 19.00 (z 1,5-godzinną przerwą).

Zgłoszenie udziału:
Zgłoszenie udziału prosimy kierować pod numer telefonu: 693 671 519 lub drogą mailową na adres: barbara.gastol@gmail.com. Po dokonaniu zgłoszenia otrzymają Państwo jego potwierdzenie.

Cena szkolenia: 
2400 zł płatne w następujący sposób: 
 • 200 zł wpisowego (w terminie co najmniej dwóch tygodni przed rozpoczęciem pierwszej sesji),
 • 2200 zł w sześciu ratach (200 zł przed rozpoczęciem pierwszej sesji i po 400 zł przed rozpoczęciem drugiej, trzeciej, czwartej, piątej i szóstej sesji).

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zdecydowanych wziąć udział w pełnym cyklu spotkań. Nieobecność uczestnika na którejś z sesji czy przerwanie szkolenia nie zwalnia go z konieczności pokrycia kosztów całego szkolenia.

Informacje dodatkowe:
 • O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
 • W razie konieczności odwołania którejś z sesji, prowadzący zaproponuje inny termin, akceptowalny przez większość grupy. Gdyby któremuś z uczestników termin ten nie odpowiadał, otrzyma on zwrot kosztu udziału w danej sesji.
 • Wraz z ostatnią sesją uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w szkoleniu. Dotyczy to osób, które wzięły udział w co najmniej pięciu sesjach. Nieobecność podczas więcej niż jednej sesji wymagać będzie uczestnictwa w analogicznej sesji kolejnej edycji kursu.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w postaci autorskiego podręcznika.


Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z organizatorem szkolenia w celu uzyskania szczegółowych informacji:
Barbara Gąstoł 
telefon: 693 671 519 
e-mail: barbara.gastol@gmail.com

Dane do przelewu wpisowego (200 zł): 
VIA Szkolenia i Rozwój Barbara Gąstoł 
ul. Brogi 40/117, 31-431 Kraków 
numer konta: 40 1140 2004 0000 3602 4682 1184 
W tytule prosimy wpisać: Szkolenie "Ustawienia systemowe grupowe i indywidualne" - wpisowe.

INTENSYWNY TRENING BALINTOWSKI | KRAKÓW, 3-5 października 2014INTENSYWNY TRENING BALINTOWSKI 
KRAKÓW, 3-5 października 2014r. 

II Edycja Intensywnego Treningu Balintowskiego w Krakowie pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego (SZKOLENIE JEST PROWADZONE WE WSPÓŁPRACY Z OŚRODKIEM USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE I OPIERA SIĘ NA PROGRAMIE OPRACOWANYM PRZEZ DR IRENEUSZA KAFLIKA I DR HAB. JANA ŁAZOWSKIEGO, PROF. AWF – certyfikowanych liderów i superwizorów Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego)

Zapowiadani liderzy: 
dr hab. Jan Łazowski, prof AWF, dr hab. Marek Motyka, prof UE, dr Ireneusz Kaflik, dr Maciej Pilecki, mgr Joanna Zgud, mgr Małgorzata Kowalczyk

Ilość godzin kursu: 30 Liczba  godzin obejmuje 24 godziny treningu, oraz wykłady tematyczne. 
                                              
Założenia organizacyjne: możliwy jest udział na 3 poziomach kształcenia w zależności od posiadanego doświadczenia w Grupach Balinta:                                               
1. szkolenie podstawowe dla osób rozpoczynających swoją przygodę z GB, (psycholodzy, lekarze, psychoterapeuci, pielęgniarki, osoby udzielające pomocy psychologicznej osobom chorym, asystenci socjalni, pracownicy opieki społecznej, fizjoterapeuci, nauczyciele, menedżerowie, kandydaci na Lidera Grup Balinta, studenci kierunków psychologicznych, lekarskich i nauk o zdrowiu);
2. szkolenie doskonalące dla tych osób, które już przeszły szkolenie podstawowe, wprowadzające i pragną uczestniczyć w treningu w szerszym zakresie poprzez branie udziału w  scenkach psychodramatycznych oraz gotowe są pełnić role delegatów liderów i/lub grupy i ćwiczyć prowadzenie GB;
3. szkolenie superwizyjne dla tych:
- którzy posiadają certyfikat psychoterapeuty
- uczestniczyli przynajmniej 100 godz. w GB prowadzonych przez certyfikowanych Liderów GB
- którzy ćwiczą prowadzenie pod superwizją treningów balintowskich w roli lidera i kolidera,
- przygotowują się do egzaminu na Lidera GB
                                                                                               

Zgłoszenia drogą mailową do 10.09.2014 roku.

KOSZT: w zależności od poziomu zaawansowania i terminu wpłaty (do 10.09: od 500 do 700 zł).


[SZKOLENIE] DIAGNOZA OSOBOWOŚCI W PROCESIE PSYCHOTERAPII | KRAKÓW, 24-25 stycznia 2015DIAGNOZA OSOBOWOŚCI W PROCESIE PSYCHOTERAPII

KRAKÓW,  24-25 stycznia 2015r. 

PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak - od 1991 r. jest pracownikiem Specjalistycznego Szpitala Psychiatrycznego im. dr J. Babińskiego SP ZOZ Kraków. Zajmuje się psychologią kliniczną dorosłego pacjenta psychiatrycznego (diagnostyka, psychoterapia indywidualna i grupowa: grupa terapeutyczna, psychoedukacja, psychorysunek) .
Ponadto od 1993 do 2000 był zatrudniony w wymiarze ½ etatu w Oddziale Dziennym dla pacjentów psychiatrycznych (ul. Skarbowa 4; Krakowska 39). Tam głównie prowadził: psychoterapię grupową i psychorysunek, psychoterapię indywidualną, diagnostykę dla potrzeb oddziału i ambulatorium oddziałowego.
Od 1999 r. do chwili obecnej prowadzi własną prywatną praktykę. Pracuje także w poradniach PZP.
W latach 1989 oraz 1991 – udział w badaniach normalizacyjnych Testu Ravena.

UCZESTNICY: Szkolenie skierowane jest do  osób rozpoczynających pracę  psychologa lub psychologa-psychoterapeuty oraz osób z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie, chcących poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie diagnostyki. Celem zajęć jest zaprezentowanie diagnozy osobowości jako procesu. Kurs obejmuje także zagadnienia teoretyczne. 
Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii.

PLAN SZKOLENIA:
1. Diagnoza osobowości: cele diagnozy, formułowanie hipotez diagnostycznych, metodologia badań. 
2. Waga diagnozy osobowości we współczesnej psychopatologii i psychoterapii.
3. Osobowość: podstawowe pojęcia, teorie rozwojowe, koncepcje psychodynamiczne, psychoanaliza, koncepcje behawioralno-poznawcze, humanistyczno-egzystencjalne, systemowe.
4. Etapy diagnozowania.
5. Poziomy diagnostyczne i diagnoza różnicowa: 
a) neurotyczny, borderline, psychotyczny,
b) problem funkcjonowania pacjenta na różnych poziomach,
c) rodzaje osobowości: osobowość dyssocjalna, chwiejna emocjonalnie, lękliwa, zależna, histrioniczna.
6. Diagnostyka mechanizmów obronnych typowych dla danego zaburzenia osobowości.
7. Stopień integracji i rozszczepienia, poczucie tożsamości, labilność samooceny, poziom deficytów osobowościowych, zdolność wglądu we własną patologię, natura pierwotnego konfliktu, odporność na frustrację w procesie terapii.
Diagnoza poprzez kontakt terapeutyczny, analiza przeniesienia i przeciwprzeniesienia w pracy z pacjentem.

KOSZT: 350 zł.

CZAS TRWANIA: łącznie 20 godzin warsztatowych, w godzinach: 10.00-18.30  w sobotę i w niedzielę (z przerwą obiadową i przerwami na kawę).

Przewidywana liczna uczestników: 20

UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 10 grudnia 2015r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.