[PATRONAT] "Klucz do rozwoju kompetencji lidera" - praktyczny warsztat | Kraków, I ETAP: 23 sierpnia 2014


Miło nam poinformować, że udzieliliśmy kolejnego patronatu. Tym razem wspieramy szkolenie dla profesjonalistów, którzy pragną rozwijać swoje kompetencje. Wydarzenie (dwuetapowe) organizuje Consiliaris Perspektywy. Więcej informacji tutaj.

***

Kluczowym zadaniem organizacji jest rozwój jej pracowników, bo tylko wtedy idzie ona do przodu.
Kolejnym krokiem na tej drodze może być udział w programie „Klucz do rozwoju kompetencji lidera”, do którego serdecznie zapraszamy.
Jest to dwuetapowe szkolenie, które pokazuje jak w nowoczesny i efektywny sposób zarządzać pracownikami, zapewniać firmie odpowiednie wyniki oraz dbać o komfort pracy swój i swoich podwładnych.

1. Kilka słów wstępu.
Efektywne zarządzanie, szczególnie w sytuacji transformacji działań z dotychczas znanych na nowe, wymaga od menadżerów aby stali się LIDERAMI. Sprawny menedżer zazwyczaj zarządzał do tej pory poprzez zadania, w sposób dyrektywny wyznaczając cele swoim pracownikom. Ten model nie jest jednak wystarczający, by firma w sposób zrównoważony mogła się rozwijać. Aby z menadżera stać się liderem potrzebny jest szerszy wachlarz metod działania, jak i zrozumienie psychologicznych aspektów zarządzania poprzez zmianę postaw i nawyków. Szkolenie to ma za zadanie wsparcie menadżerów na drodze do bycia wszechstronnymi liderami. Korzyścią ze szkolenia zarówno dla firm, jak i samych menedżerów, jest zwiększenie wiedzy o procesie zmiany i tego, jak wdrażać nowe rozwiązania, by był on długofalowy i użyteczny.

2. Liczba godzin: 32
3. Adresaci szkolenia: kadra menadżerska
4. Główny cel szkolenia: transformacja sposobu zarządzania z dyrektywnego w kierunku wszechstronnego przywództwa

5. Tytuły modułów:
Pierwsza część 23-24 sierpnia
I. Zarządzanie energią personelu w organizacji – metody oddziaływań.
II. Mój psychologiczny autoportret – jak poznać swoje mocne strony i ich nie „przeginać”.

Druga część 20-21 września
III. Mind Body Bridging w zarządzaniu – jak skutecznie rozwiązywać problemy wdrożeniowe.
IV. Coaching w zarządzaniu – jak skutecznie zarządzać poprzez postawy i nawyki.

Cele i korzyści. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:
• poznają proste i skuteczne narzędzia „zarządzania sobą” i etycznego wpływu w relacjach szefowskich,
• zbudują nastawienie na wzrost i rozwój osobistej odpowiedzialności, dojrzałej przedsiębiorczości w integracji z otwartą postawą wobec ludzi i otoczenia społecznego,
• uzyskają wzrost efektywności biznesowej poprzez koncentrację uwagi i działań na kluczowych obszarach wpływu,
• zbudują odpowiedzialność za wynik każdego z członków zespołu, poprzez zarządzanie indywidualnymi zasobami każdego pracownika.

Cena za 2 dni szkolenia (jeden etap): 800 pln netto + 23% VAT za 1 osobę.
W przypadku uczestnictwa w całym programie, koszt drugiego etapu jest tańszy o 10%.

W przypadku, gdy firma zdecyduje się na szkolenie zamknięte, to koszt pracownika będącego na szkoleniu otwartym będzie odliczony od całościowej kwoty.

Cena zawiera:
• prowadzenie dwudniowego szkolenia przez dwóch wyspecjalizowanych trenerów- Anitę Michalską i Damiana Ziętarę,
• catering bez obiadu (kawa, herbata, owoce, ciastka),
• materiały szkoleniowe,
• certyfikaty uczestnictwa,
• Follow up w postaci 45 minutowej sesji coachingowej przez telefon lub Skype mającej na celu wspieranie uczestników we wdrażaniu nabytych na szkoleniu kompetencji.

Więcej informacji na temat szkolenia można przeczytać na stronie: http://www.consiliaris-perspektywy.com.pl/event/klucz-do-rozwoju-kompetencji-lidera-etap-1/ 
Dossier trenerów można przeczytać tutaj: http://www.consiliaris-perspektywy.com.pl/zespol/

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z Moniką Szul (tel: 721 541 415, mail: monika@consiliaris.com.pl).***
[SZKOLENIE] Niewerbalne metody pracy z niemowlętami, dziećmi i ich rodzinami | Warszawa, 30.09-.01.10.2014Niewerbalne metody pracy z niemowlętami, dziećmi i ich rodzinami. Szkolenie  
Warszawa, 30.09-.01.10.2014
 
Szkolenie jest częścią autorskiego programu dr Suzi Tortory “Sposoby Patrzenia”. Suzi Tortora to wybitny analityk ruchu, psychoterapeutka DMT i specjalistka w dziedzinie rozwoju psychicznego dzieci. Celem szkolenia jest : • Nauka wspierania rozwoju dzieci poprzez interwencje niewerbalne • Zrozumienie własnych reakcji w pracy z dziećmi • Nauka podstaw obserwacji ruchu • Podstawy psychoterapii tańcem z dziećmi z trudnościami rozwojowymi, autyzmem, nadruchliwością, nadwrażliwością sensoryczną

Program wydarzenia 
W trakcie praktycznych ćwiczeń, wykładu, pokazów wideo, pracy z arkuszami obserwacji ruchu uczestnicy będą poznawać niewerbalne sygnały wyrażone przez niemowlęta i małe dzieci. Materiał będzie przerabiany doświadczeniowo i każdy z uczestników będzie miał szansę odwołania się do własnych wzorców ruchowych i wspomnień z dzieciństwa.

Opłaty
1000zł/250EUR Zniżki: 880zł/220EUR przy wpłacie do 15 sierpnia 2014. Istnieje możliwość wniesienia opłaty w ratach (600zł do 15.08 i 380zł do 15.09) po wcześniejszej uzgodnieniu z organizatorem. 930zł dla osób, które zapisują się z druga osobą. Zniżki nie sumują się. Zaliczka 300zł rezerwuje miejsce. Wpłaty, w przypadku rezygnacji, będą zwracane w terminie do 30.08.2014.

Formularz zgłoszeniowy 
E-mail: warsztatsuzi2014@gmail.com, tel. 600 390 008 

Korzyści dla uczestników 
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w 15 godzinach programu “Sposoby Patrzenia”

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie

Dodatkowe informacje 
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają doświadczenie pracy osobistej lub zawodowej z wykorzystaniem ruchu jako narzędzia samopoznania i nawiązywania relacji.

[KONFERENCJA] VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Seksualność człowieka – dysfunkcje seksualne u kobiet i mężczyzn” | Kraków, 13-14 grudnia 2014VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Seksualność człowieka – dysfunkcje seksualne u kobiet i mężczyzn”

Kraków, 13-14 grudnia 2014

Na temat tegorocznego spotkania wybraliśmy dysfunkcje seksualne u kobiet i mężczyzn. Chcemy w ten sposób włączyć się w trwającą dyskusję nad adekwatnymi sposobami definiowania normy w obszarze realizacji seksualnej, wynikającymi z nich kryteriami diagnostycznymi dysfunkcji, a także różnorodnymi formami oddziaływań terapeutycznych. Wymienione zagadnienia zamierzamy ujmować z trzech perspektyw, których integracji wymaga pomoc psychologiczna w dziedzinie seksualności: perspektywy biomedycznej, psychologicznej oraz społeczno-kulturowej.
Celem tegorocznej edycji konferencji będzie przede wszystkim umożliwienie słuchaczom poszerzenia i zaktualizowania swojej wiedzy w zarysowanym obszarze. W związku z tym zaproszenie do udziału w konferencji kierujemy przede wszystkim do psychologów praktyków, studentów starszych lat oraz doktorantów psychologii i kierunków pokrewnych, seksuologów i lekarzy pragnących rozwinąć swoje kompetencje w zakresie diagnozy i terapii dysfunkcji seksualnych kobiet i mężczyzn.

Program wydarzenia
W ciągu dwóch dni planowanego wydarzenia odbędzie się łącznie 6 warsztatów, które przygotują i poprowadzą wybitni specjaliści w dziedzinie diagnozy i terapii dysfunkcji seksualnych oraz wspomagania wieloaspektowego rozwoju w obszarze seksualności. Pierwszy dzień konferencji postanowiliśmy przeznaczyć na warsztaty poświęcone seksualności kobiet. Drugiego dnia konferencji odbędą się 3 warsztaty poświęcone seksualności mężczyzn.
Więcej informacji o programie na stronie: http://sekcjak.vdl.pl/?page_id=80

Opłaty
Opłata konferencyjna, obejmująca udział w dwóch dniach konferencji, przerwy kawowe, materiały konferencyjne i zaświadczenie o udziale w konferencji, wynosi:
- 220 zł w przypadku rejestracji między 16 czerwca a 27 lipca 2014 r.
- 260 zł w przypadku rejestracji między 28 lipca a 12 października 2014 r.
- 300 zł w przypadku rejestracji między 13 października a 30 listopada 2014 r.

Formularz zgłoszeniowy
Informacje odnośnie rejestracji znajdują się na stronie

Korzyści dla uczestników
Podjęliśmy starania, by konferencja ponownie uzyskała rekomendację Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz by za udział w niej – po raz pierwszy – przyznawane były punkty edukacyjne dla lekarzy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie oraz na Facebooku.

[SZKOLENIE] Praca z traumą z perspektywy psychoanalizy jungowskiej | Katowice, 11-12 października 2014"Praca z traumą z perspektywy psychoanalizy jungowskiej" w SALVATE Katowice

prowadzący: mgr Małgorzata Kalinowska psychoterapeuta, psychoanalityk jungowski

Seminarium szkoleniowe dla psychoterapeutów, psychologów i psychiatrów

Na seminarium składają się wykłady, połączone z prezentacją wizualną i dyskusja kliniczna z wykorzystaniem materiału przygotowanego przez uczestników. Wątki teoretyczne ilustrowane są przykładami z materiału klinicznego. Uczestnicy otrzymują skrypt materiału prezentowanego w trakcie seminarium. Prezentowany zakres teoretyczny seminarium w przeważającej części odwołuje się do publikacji anglojęzycznych.

PLAN SZKOLENIA
‣ Charakter doświadczenia traumatycznego. Bezpośrednia i długofalowa reakcja na doświadczenie traumatyczne (w wymiarze cielesnym, emocjonalnym, intelektualnym, wyobrażeniowym, duchowym).
‣ Znaczenie kontekstu kulturowego i współczesnych definicji psychologicznych, historia pojęcia „trauma".
‣ Wczesna relacyjna trauma - znaczenie dla rozwoju mentalnego i struktury osobowości.
‣ Kompleks traumatyczny - perspektywa wg teorii kompleksów psychicznych C. G. Junga.
‣ Wprowadzenie w psychoneurofizologię doświadczenia traumatycznego i jej przejawy w pracy terapeutycznej (Margaret Wilkinson, Alan Schore).
‣ Charakter i poziomy obron psychicznych, obrony ego i obrony self w kontekście reakcji na doświadczenie traumatyczne, dynamika ich przejawiania się w procesie terapeutycznym (Michael Fordham, Donald Kalsched).
‣ Praca z traumą – „przepracowanie" czy transformacja doświadczenia traumatycznego? Perspektywa klasyczna jungowska a perspektywa szkoły rozwojowej (szczególnie z zakresu teorii relacyjnej i intersubiektywnej).
‣ Praca z traumą w relacji terapeutycznej ze szczególnym uwzględnieniem przeniesienia i przeciwprzeniesienia.
‣ Dostosowanie charakteru interwencji terapeutycznych do etapu rozwoju umysłowego (Jean Knox), znaczenie regresji.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową.

Cena: do 15.09.2014 - 350 zł
      po 15.09.2014 - 400 zł

Psychologiczne Centrum Salvate Katowice posiada status Placówki Kształcenia Ustawicznego, w związku z tym każdy uczestnik otrzymuje ministerialne zaświadczenie ukończenia kursu oraz certyfikat uczestnictwa.


[SZKOLENIE] Wystąpienia publiczne | Katowice, 30 sierpnia 2014


"Szkolenie - Wystąpienia publiczne" w SALVATE Katowice

prowadzący: Prowadzący Piotr Pytel
Trener, Coach, Master NLP, Master Time Line Therapy.

Nasze warsztaty są skierowane do osób które pragną :
- przezwyciężyć stres związany z wystąpieniami na forum
- zwiększyć swoją pewność siebie
- poznać zasady wystąpień publicznych
- podnieść poczucie własnej wartości
- poznać nowych, ciekawych ludzi ukierunkowanych na rozwój

W dzisiejszym świecie zdominowanym przez Internet, social media i telefony komórkowe coraz rzadziej mamy kontakt z innymi ludźmi. Większość spraw możemy załatwić on-line lub przez telefon. Taka sytuacja niesie za sobą pewne następstwa, należą do nich między innymi:
- stres powodowany obecnością nieznanych ludzi
- stres powodowany możliwością wystąpienia i powiedzenia czegoś publicznie
- brak pewności siebie (podczas rozmowy z szefem lub nowo poznanymi ludźmi)
- niska samoocena

PLAN SZKOLENIA
- metody radzenia sobie ze stresem
- ćwiczenia zwiększające pewność siebie
- nowych, ciekawych ludzi
- ćwiczenia do pracy z głosem
- metody radzenia sobie z trudnym rozmówcą

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową, 20% czasu to teoria, 80% czasu to ćwiczenia.

Cena regularna szkolenia to 738 zł
cena promocyjna do 16.08.2014 - 369 zł,
cena od 17.08.2014 do 23.08.2014 - 550 zł
po 23.08.2014 cena 738 zł.
Cena obejmuje: materiały dla uczestników, catering,(cena nie zawiera
obiadu).

Psychologiczne Centrum Salvate Katowice posiada status Placówki Kształcenia Ustawicznego, w związku z tym każdy uczestnik otrzymuje ministerialne zaświadczenie ukończenia kursu oraz certyfikat uczestnictwa.

Więcej informacji i szczegóły zapisu

[SZKOLENIE] NLP - poznaj siebie i odkryj swój wewnętrzny potencjał | Katowice, 23-24 sierpnia 2014


Szkolenie NLP - poznaj siebie i odkryj swój wewnętrzny potencjał 

prowadzący: Prowadzący Piotr Pytel
Trener, Coach, Master NLP, Master Time Line Therapy.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą odkryć swoją wewnętrzną SIŁĘ, poznać siłę neuro-lingwistyki.

Trening "NLP - poznaj samego siebie", pozwoli każdemu uczestnikowi na poznanie samego siebie, obszarów w których jest najlepszy oraz tych w których nie czuje się najlepiej. Pozwoli również odpowiedzieć na pytania :
- kim jestem?
- w którym kierunku pójść?
- jakie umiejętności we mnie drzemią?


 Na warsztatach omówimy szczegółowo i przećwiczymy następujące zagadnienia:
1) Założenia NLP :
- po co powstało
- do czego służy
- jak go używać
2) Model komunikacji
- dowiesz się jak działa Twój umysł
- zrozumiesz co ma wpływ na to w jaki sposób odbierasz rzeczywistość
3) Kim jestem? Odkryjesz :
- jakie są Twoje predyspozycje
- w jaki sposób najskuteczniej się uczyć
- jaki kierunek w życiu wybrać
4) Rapport, "czytanie w myślach" poprzez dopasowanie
- dowiesz się co to jest rapport
- poznasz umiejętność, która stosują mistrzowie komunikacji między ludzkiej
- nauczysz się go stosować, a tym samym "czytać w myślach"
5) Zaawansowana lingwistyka.
- poznasz siłę słów
- nauczysz się skutecznych modeli lingwistycznych
- dowiesz się jak dzięki wypowiadanym słowom osiągać to czego chcesz
6) Kotwice emocjonalne
- dowiesz się czym są kotwice emocjonalne
- poznasz przykłady kotwic, ze swojego życia
- nauczysz się jak, kotwiczyć pozytywne stany emocjonalne u siebie i innych
7) Submodalności. Zmiana nawyków żywieniowych.
- dowiesz się, co to są submodalności
- doświadczysz w jaki sposób "kodujesz" wydarzenia w swoim życiu
- nauczysz się zmieniać nawyki np. żywieniowe

Cena regularna szkolenia to 1476 zł.
Cena promocyjna 738 zł obowiązuje do 09.08.2014 r.
Cena od 10.08.2014 do 16.08.2014 – 1100zł
Cena po 16.08.2014 – 1476zł
Cena obejmuje: materiały dla uczestników, catering,(cena nie zawiera 
obiadu).

Psychologiczne Centrum Salvate Katowice posiada status Placówki Kształcenia Ustawicznego, w związku z tym każdy uczestnik otrzymuje ministerialne zaświadczenie ukończenia kursu oraz certyfikat uczestnictwa.

Więcej informacji i szczegóły zapisu na stronie.

[KONFERENCJA] Fenomen Dobra | Poznań, 27-28 listopada 2014Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Centrum Badań im. Edyty Stein
zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej
Fenomen Dobra
Poznań 27-28 listopada 2014

Szanowni Państwo,
po raz jedenasty Centrum Badań im. Edyty Stein UAM ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji poświęconej różnym zjawiskom kultury. Tegoroczną refleksję zamierzamy poświęcić fenomenowi Dobra.

Umiejętność rozróżniania dobra i zła – jak zwykło się sądzić  ̶ jest umiejętnością rozumu. Jej brak jest nie tylko jego katastrofą, ale i upadkiem człowieka. Od tysięcy lat trwa spór o istotę tego upadku, a wraz z nim o istotę filozofii, często rozstrzygany na korzyść dobra, jako wartości dla niej podstawowej. Już w starożytnych debatach, szczególnie greckich, dobru przyznaje się moc zasady stwórczej makro i mikrokosmosu, idei regulatywnej nierozdzielnie związanej z pięknem, którą wrażają pojęcia kalosagathon i phil agathos, czy triadycznie powiązanej i z pięknem, i z prawdą. Tradycja judaistyczna dookreśli wielkość dobra przez biblijne odniesienia do stwórczego dzieła Jahwe, które „Bóg widział, że było bardzo dobre” (Rdz 1,31).

Wieloaspektowość dobra świadcząca o jego wszechmocy, kreatywności i sile oddziaływania odnotowana w starożytności zakreśli podstawy do odrębnej dyscypliny filozoficznej –agatologii, która uwzględniając obie tradycje przyda mu, w przeciwieństwie do zła, mocne podstawy ontologiczne. Dla refleksji filozoficznej zarysują się problemy: Boga jako Dobra, wartości absolutnej, a także problem dobra stworzonego.

Dzieje myśli będą rejestrować rozmaite powiązania między dobrem i złem, kreśląc mniej lub bardziej przekonywujące ich architektury. Historia ludzkości odnotuje porażające przejawy zła i próby zapobiegania im czy przezwyciężania. Zaskakująca, aczkolwiek badawczo ciekawa, nie jest ich różnorodność, jak i trwałość toczonych wokół nich dyskusji, lecz uzasadnione współcześnie antropologicznie uogólnienie, że życie ludzkie nie może podlegać jako wartości regulatywnej zasadzie zła. Nie odnotowano w dziejach ludzkości ani jednostkowej egzystencji, wartości zła jako porządkującej życie wspólnoty czy konkretnego człowieka. Dużo wcześniejsze uogólnienie tego stanu rzeczy znajdujemy w Biblii, a w szczególności w apokaliptycznym stwierdzeniu, iż: „Każda bestia ma swoją łzę”.

Funkcjonowaniu tej wartości na gruncie religijnym, kulturowym, społecznym, narodowym, politycznym, rodzinnym, jednostkowym przyglądają się badacze różnych dyscyplin naukowych dochodząc do rozmaitych wniosków z uwagi na stosowane narzędzia poznawcze i własne przekonania światopoglądowe czy opisywane obszary kulturowe.

Czy dobro jawi się jako atrybut ludzkości, człowieczeństwa?, czy dobro stanowić może przeszkodę w realizacji siebie?, czy jest przeszkodą dla naszej wolności?; czy w imię osiągnięcia jej pełni należy zrzucić z siebie podwójne kajdany dobra i zła? Czy, wręcz przeciwnie, jedynie „królestwo dobra”, w którym rozbrzmiewa hymn Benedykta „By chronić dobro”, jest w stanie zabezpieczać nasze człowieczeństwo?

Lévinasowskie „nienasycone pragnienie dobra”, które wyznacza szlak „innej metafizyki”, Ricoeurowskie „wydobywanie dobra”, które zakreśla obszar „humanistyce nadziei”, Gadamerowska refleksja o „kruchości życia”, która buduje nową hermeneutykę wpisującą się w wymiar praktyczny i terapeutyczny filozofii, to tylko niektóre możliwe odpowiedzi na postawione pytania. Pomiędzy nimi znajdują się miejsca na ujawnienie innych, ożywiających dyskusję wokół Stwórczej ̶ Boskiej i wartościotwórczej – ludzkiej, społecznej idei dobra. Nasze przemyślenia w inicjowanym polu problemowym już w tym momencie wiążą się z wcześniej rozważanymi fenomenami. Fenomen daru uruchamia bowiem refleksję nad powinnością czynienia dobra; powinnością, która jawi się jako zaszczyt, jako wybranie. Fenomen mądrości natomiast powinność tę nie tylko określa jako dar człowieczeństwa, ale umiejętność, która jest jego istotą. Mądrość jako umiejętność czynienia dobra stanowić zatem może zaczyn dla organizowanej przez Centrum Badań im. Edyty Stein tegorocznej sesji „Fenomen dobra”.

Zapraszając Państwa do pogłębionej refleksji nad fenomenem dobra prosimy o nadsyłanie abstraktów z podaniem tytułu i streszczenia planowanego wystąpienia (długość 900 znaków, interlinia 1), z podaniem stopnia naukowego i afiliacji wraz z adresem mailowym do dnia 30 września 2014 roku na adres cbes@amu.edu.pl z dopiskiem Fenomen dobra. Decyzję o przyjęciu referatów otrzymają Państwo drogą mailową w nieprzekraczalnym terminie 12 października 2014. Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł. Pokryje ona koszty organizacyjne, wyżywienie oraz częściowo koszty publikacji pokonferencyjnej. Opłata nie obejmuje kosztu noclegów, deklarujemy jednak pomoc w ich rezerwacji.

Wszelkich dodatkowych informacji możecie Państwo spodziewać się w szczegółowym informatorze konferencyjnym, który wraz z programem roześlemy do PT Referentek i Referentów do 15 października 2014.

W imieniu Rady Centrum Badań im. Edyty Stein 
Dyrektor prof. dr hab. Anna Grzegorczyk


[SZKOLENIE] Rozpoznawanie, różnicowanie i pomoc osobom z zaburzeniami odżywiania | Wrocław, 26 lipca 2014
Rozpoznawanie, różnicowanie i pomoc osobom z zaburzeniami odżywiania- szkolenie specjalistyczne

Tematyka:
1. Rodzaje zaburzeń odżywiania, kryteria diagnostyczne (DSM-IV-TR, oraz ICD-10), częstość występowania.
2. Przykładowe narzędzia do oceny stanu pacjentów
3. Czynniki wpływające na rozwój zaburzeń odżywiania: model bio- psycho-społeczny.
4. Powikłania związane z bulimią i anoreksją (somatyczne, psychiczne).
5. Niska samoocena i zniekształcenia obrazu ciała w zaburzeniach odżywiania.
6. Zaburzenia współwystępujące z anoreksją i bulimią.
7. Metody leczenia: psychoterapia, farmakoterapia. 
8. Kryteria kwalifikacji do hospitalizacji.