czwartek, 20 listopada 2014

[KURS] Praca z osobami w żałobie | Katowice, 22 listopada 2014


Praca z osobami w żałobie | Katowice, 22 listopada 2014


Prowadzący: dr n. med. Adam Klasik
Kurs jest skierowany dla osób mających kontakt terapeutyczny z osobami którzy utracili kogoś bliskiego. 

Strata najbliższej osoby jest zawsze ogromną próbą przetrwania pustki, z którą zostajemy. Inaczej postrzegamy świat, czujemy ból, rozpacz i zaczynamy sami gubić się w tej pustce. Bliskie nam osoby chcą, ale często nie potrafią nam pomóc.
Każda osoba przeżyje żałobę w inny sposób. Niezależnie jednak od różnic istnieją wspólne etapy przeżywania straty bliskiej osoby.

PLAN SZKOLENIA
1.Pierwsza część poświęcona jest umiejętności towarzyszenia w cierpieniu
2.Druga część analizuje przebieg żałoby
3.Trzecia część jest poświęcona narzędziom w pracy z tą grupą osób
4.Czwarta część dotyczy indywidualnych zasobów osób pomagających przejść przez okres żałoby.

Cena kursu 200 zł

Psychologiczne Centrum Salvate Katowice posiada status Placówki Kształcenia Ustawicznego, w związku z tym każdy uczestnik otrzymuje ministerialne zaświadczenie ukończenia kursu oraz certyfikat uczestnictwa.

środa, 19 listopada 2014

[SZKOLENIE] DIAGNOZA OSOBOWOŚCI W PROCESIE PSYCHOTERAPII | Kraków, 24-25 stycznia 2015DIAGNOZA OSOBOWOŚCI W PROCESIE PSYCHOTERAPII

TERMIN: 24-25 stycznia 2015r.
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak
MIEJSCE: Kraków, szczegóły będą podane w późniejszym terminie.


UCZESTNICY: Szkolenie skierowane jest do osób rozpoczynających pracę psychologa lub psychologa-psychoterapeuty oraz osób z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie, chcących poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie diagnostyki. Celem zajęć jest zaprezentowanie diagnozy osobowości jako procesu. Kurs obejmuje także zagadnienia teoretyczne.
Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii.

PLAN SZKOLENIA:

1. Diagnoza osobowości: cele diagnozy, formułowanie hipotez diagnostycznych, metodologia badań.
2. Waga diagnozy osobowości we współczesnej psychopatologii i psychoterapii.
3. Osobowość: podstawowe pojęcia, teorie rozwojowe, koncepcje psychodynamiczne, psychoanaliza, koncepcje behawioralno-poznawcze, humanistyczno-egzystencjalne, systemowe.
4. Etapy diagnozowania.
5. Poziomy diagnostyczne i diagnoza różnicowa:
  • 1. neurotyczny, borderline, psychotyczny,
  • 2. problem funkcjonowania pacjenta na różnych poziomach,
  • 3. rodzaje osobowości: osobowość dyssocjalna, chwiejna emocjonalnie, lękliwa, zależna, histrioniczna.

6. Diagnostyka mechanizmów obronnych typowych dla danego zaburzenia 
7. Stopień integracji i rozszczepienia, poczucie tożsamości, labilność samooceny, poziom deficytów osobowościowych, zdolność wglądu we własną patologię, natura konfliktu, odporność na frustrację w procesie terapii.
Diagnoza poprzez kontakt terapeutyczny, analiza przeniesienia i przeciwprzeniesienia w pracy z pacjentem.

KOSZT: 350 zł – do dnia 10.01.2015r.
380 zł – po dniu 10.01.2015r.

CZAS TRWANIA: łącznie 20 godzin warsztatowych, w godzinach: 10.00-18.30 w sobotę i w niedzielę (z przerwą obiadową i przerwami na kawę).
Przewidywana liczna uczestników: 20

VII EDYCJA INTENSYWNEGO TRENINGU BALINTOWSKIEGO | Częstochowa, 23-25 stycznia 2015

VII EDYCJA INTENSYWNEGO TRENINGU BALINTOWSKIEGO

TERMIN: 23-25 stycznia 2015 roku
MIEJSCE: Częstochowa przy ul. Kontkiewicza 2, Dom Pomocy 

OŚRODEK USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE zaprasza do uczestnictwa w VII Edycji Intensywnego Treningu pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego. 
Kurs odbędzie się w dniach 23-25 stycznia 2015 roku w Częstochowie przy ul. Kontkiewicza 2, Dom Pomocy Społecznej.

Zapowiadani liderzy:
Prof. dr hab. n. med. Jan Łazowski, Prof. dr hab. n. med. Bohdan Wasilewski, dr 

Założenia organizacyjne: 
  • możliwy jest udział na 3 poziomach kształcenia w 
  • 1. szkolenie podstawowe dla osób rozpoczynających swoją przygodę z GB, (psycholodzy, lekarze, psychoterapeuci, nauczyciele, menedżerowie, kandydaci na Lidera Grup Balinta)
  • 2. szkolenie doskonalące dla tych osób, które już przeszły szkolenie podstawowe, wprowadzające i pragną uczestniczyć w treningu w szerszym zakresie oraz gotowe są pełnić role delegatów liderów i/lub grupy i ćwiczyć prowadzenie GB;
  • 3. szkolenie superwizyjne dla tych:
- którzy posiadają certyfikat psychoterapeuty
– uczestniczyli przynajmniej 100 godz. w GB prowadzonych przez certyfikowanych Liderów PSB
- którzy ćwiczą prowadzenie pod superwizją treningów balintowskich w roli lidera i kolidera,
- przygotowują się do egzaminu na Lidera GB.

Przewidujemy w miejscu szkolenia możliwość skorzystania ze skromnych posiłków (śniadania, obiady, kolacje) oraz noclegu w spartańskich warunkach dla kilku osób.[SZKOLENIE] ZESPÓŁ DEZAPROBATY PŁCI: TRANSSEKSUALIZM – ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE | Kraków,


ZESPÓŁ DEZAPROBATY PŁCI: TRANSSEKSUALIZM – ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

MIEJSCE: Kraków, szczegóły będą podane w późniejszym terminie.
Mgr Jonasz Wethacz jest psychologiem (specjalność kliniczna i neuropsychologia), absolwentem Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej. Temat pracy magisterskiej: ,,Kim byłem – kim jestem – kim będę? Analiza biegu życia osoby transseksualnej typu K/M”. Posiada dorobek naukowy w tematyce transseksualizmu: kilkanaście wystąpień na konferencjach ogólnopolskich, kilka nagród za wygłaszane prelekcje, koordynuje projekty naukowo – badawcze.

Obecnie kontynuuje naukę w Szkole Terapii Seksualnej prof. Lwa – Starowicza oraz jest uczestnikiem studiów doktoranckich. Pracuje na stanowisku asystenta w Instytucie Psychologii UMCS w Lublinie, w  Centrum Autyzmu i Zespołu Aspergera Synthesis (terapie indywidualne z dziećmi z Zespołem Aspergera) oraz w Centrum Seksuologii Lew – Starowicz (diagnoza i terapia transseksualizmu). Współpracuje z warszawską fundacją na rzecz osób transpłciowych ,,Transfuzja” (indywidualne konsultacje psychologiczne dla osób transpłciowych) oraz jest konsultantem w nowo powstałym projekcie ,,Pomoc Młodym” (konsultacje dla adolescentów i młodych dorosłych LGBTQI).

UCZESTNICY: Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów, lekarzy, pedagogów i osób o pokrewnych specjalnościach zajmujących się zawodowo tą tematyką lub nią zainteresowanym. Zapraszamy też studentów.

TEMATYKA SZKOLENIA:

I. Wprowadzenie.
II. Wieloaspektowe ujęcie rozumienia płci:
a. ewolucja płci,
b. biologiczna determinacja płci u człowieka: rozwój, kryteria płci, neuronalne korelaty płci i tożsamości płciowej,
c. płeć społeczno – kulturowa,
d. Lesbians, Gays, Bisexuals, Trangenders (LGBT),
e. Trzecia Płeć w Polsce i na świecie.
III. Rozwój psychoseksualny człowieka:
a. tożsamość osobowa człowieka,
b. rozwój pojęcia płci,
c. tożsamość płciowa i role płciowe,
d. orientacja seksualna, preferencje seksualne i realizacja seksualna.
IV. Transseksualizm:
a. rys historyczny,
b. terminologia, klasyfikacje, epidemiologia, etiologia,
c. diagnoza transseksualizmu i postępowanie terapeutyczne,
d. proces korekty płci w aspekcie prawnym, medycznym, psychologicznym i społecznym,
e. psychospołeczne aspekty funkcjonowania osób transseksualnych:
 dzieciństwo i adolescencja,
 cielesność,
 orientacja seksualna i funkcjonowanie seksualne,
 funkcjonowanie emocjonalne i osobowość,
 jakość życia,
 zdrowie somatyczne, psychiczne i zachowania suicydalne,
 funkcjonowanie społeczne,
 sytuacja zawodowa,
 sytuacja osób transseksualnych w społecznościach wyznaniowych,
f. prezentacja przypadków,
g. film.
V. Zakończenie.

Koszt 350 zł – do dnia 10.01.2015r.
380 zł – po dniu 10.01.2015r.

CZAS TRWANIA: łącznie 20 godzin warsztatowych, w godzinach: 10.00-18.30 
(z przerwą obiadową i przerwami na kawę).

wtorek, 18 listopada 2014

[SZKOLENIE] Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym | Warszawa, 6-7 grudnia 2014Szkolenie II stopnia dla specjalistów: Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym

Data: 6-7 grudnia 2014 r. (sobota - 10.30 - 18.00, niedziela - 9.00 - 15.00)
Miejsce: Poradnia Terapii Mutyzmu „Mówię" ul. Bonifraterska 15 lok. 12, Warszawa

Nasz warsztat skierowany jest do osób, które brały udział w szkoleniach „Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie" bądź „Mutyzm wybiórczy – problem psycho czy logo?". Istnieje też możliwość udziału osób, które mają doświadczenie zawodowe, a nie brały udziału w naszych szkoleniach.

Dla kogo?

 dla psychologów i pedagogów
 dla logopedów
 dla terapeutów Integracji Sensorycznej

Program:

1. Wiedza teoretyczna na temat mutyzmu wybiórczego,
2. Objawy według ICD 10 i DSM IV,
3. Warsztat pracy terapeuty,
4. Studium przypadku,
5. Ćwiczenia warsztatowe,
6. Jak pracować z rodzicami dzieci z mutyzmem wybiórczym,
7. Obszar współpracy: zespół terapeutyczny, rodzice, placówka.
8. Doświadczenia brytyjskie.

Prowadzące: Barbara Ołdakowska - Żyłka, Beata Wolfram-Krukowska
Cena: 550 zł

Wpłaty na konto do 31 listopada 2014 r.
Rajska Jabłoń Barbara Ołdakowska-Żyłka
00-203 Warszawa ul. Bonifraterska 15 m 12
44 1240 1037 1111 0010 3839 9441 w Banku PEKAO S.A. I O/Warszawa

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:  poradnia@mutyzmwybiorczy.pl

[SZKOLENIE] Moje dziecko czasami milczy | Warszawa, 30 listopada 2014Szkolenie II stopnia dla rodziców "Moje dziecko czasami milczy"

Data: 30 listopada 2014, godz. 10.00-16.00
Miejsce: Poradnia Terapii Mutyzmu „Mówię" ul. Bonifraterska 15 lok. 12, Warszawa

Mutyzm wybiórczy jest zaburzeniem wieku dziecięcego. Charakteryzuje  się  stałą niemożnością mówienia w wybranych sytuacjach społecznych, w których mówienie jest oczekiwane, pomimo mówienia w innych sytuacjach. Definicję podajemy za Amerykańskim Towarzystwem Psychologicznym.
Misją Fundacji na rzecz osób dotkniętych mutyzmem wybiórczym i ich rodzin „Mówię” jest szerzenie świadomości społecznej na temat mutyzmu wybiórczego.

Odpowiadając na potrzeby i zainteresowanie specjalistów proponujemy szeroką ofertę naszych usług szkoleniowych związanych z problematyką mutyzmu wybiórczego.

W skład naszego zespołu wchodzą doświadczeni specjaliści i trenerzy.  Wszystkie  szkolenia prowadzimy w formie warsztatowej.

Program:

1. Jak dbając o siebie wspierać dziecko z mutyzmem wybiórczym?
2. Moje zasoby, które mogę wykorzystać, aby pokonać trudności.
3. Strategie postępowania z dzieckiem dotkniętym mutyzmem wybiórczym.
4. Nowy film edukacyjny.

Koszt: 180 zł od rodzica/opiekuna, 220 zł od pary, 150 zł dla klientów ośrodka (w tym 170 zł od pary)

Wpłaty na konto do 20 listopada 2014 r.
Rajska Jabłoń Barbara Ołdakowska-Żyłka
00-203 Warszawa ul. Bonifraterska 15 m 12

44 1240 1037 1111 0010 3839 9441 w Banku PEKAO S.A. I O/Warszawa

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:  poradnia@mutyzmwybiorczy.pl

Szczegółowe informacje

[SZKOLENIE] Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie | Warszawa, 22-23 listopada 2014Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie.

Data: 22-23 listopada 2014 r. (sobota 10.00 - 18.00, niedziela 9.00 - 15.00)
Miejsce: Poradnia Terapii Mutyzmu „Mówię" ul. Bonifraterska 15 lok. 12, Warszawa

Mutyzm wybiórczy jest zaburzeniem wieku dziecięcego. Charakteryzuje  się  stałą niemożnością mówienia w wybranych sytuacjach społecznych, w których mówienie jest oczekiwane, pomimo mówienia w innych sytuacjach. Definicję podajemy za Amerykańskim Towarzystwem Psychologicznym. Misją Fundacji na rzecz osób dotkniętych mutyzmem wybiórczym i ich rodzin „Mówię” jest szerzenie świadomości społecznej na temat mutyzmu wybiórczego. Odpowiadając na potrzeby i zainteresowanie specjalistów proponujemy szeroką ofertę naszych usług szkoleniowych związanych z problematyką mutyzmu wybiórczego.

W skład naszego zespołu wchodzą doświadczeni specjaliści i trenerzy.  Wszystkie  szkolenia prowadzimy w formie warsztatowej.

Program:
1. Podstawy wiedzy teoretycznej na temat mutyzmu wybiórczego
2. Objawy według ICD 10 i DSM IV
3. Przyczyny zaburzenia – podłoże lękowe
4. Diagnoza
5. Filmy edukacyjne na temat mutyzmu
6. Obraz psychologiczny dziecka – ćwiczenia warsztatowe
7. Obraz psychologiczny rodzica – ćwiczenia warsztatowe
8. Doświadczenia własne

Cena: 420 zł

Wpłaty na konto przyjmujemy do 15 listopada
Rajska Jabłoń Barbara Ołdakowska-Żyłka
00-203 Warszawa ul. Bonifraterska 15 m 12
44 1240 1037 1111 0010 3839 9441 w Banku PEKAO S.A. I O/Warszawa


środa, 12 listopada 2014

[KONFERENCJA] Socjologia medycyny - promocja zdrowia - starzenie | Wrocław, 20-21 marca 2015II Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Socjologia medycyny - promocja zdrowia - starzenie"

Miejsce i data wydarzenia: Wrocław, 20-21.03.2015r.

Kluczowym obszarem zainteresowań teoretycznych i badawczych tej ogólnopolskiej, cyklicznej konferencji pozostaje niezmiennie socjologia medycyny oraz promocja zdrowia, a głównym kierunkiem rozważań w tej edycji spotkania będzie „starzenie się” zarówno w obszarze jednostkowym, jak i społecznym. Celem konferencji jest wymiana myśli i doświadczeń badawczych, popularyzacja wiedzy, ale także integracja środowiska akademickiego, koncentrującego swoje zainteresowania naukowe na szeroko rozumianej problematyce zdrowia i choroby.
Serdecznie zapraszamy do udziału!
Program wydarzenia: Szczegółowy program wydarzenia dostępny będzie na stronie Konferencji w późniejszym terminie. Strona Konferencji

Opłaty: Opłatę konferencyjną (na poniżej podane konto) prosimy wpłacać:
- Referenci: do 13.02.2015 r. - 500 zł; od 14.02.- 20.02.2015 r. – 600 zł
-  Studenci: do 13.02.2015 r. - 100 zł; 14.02.- 20.02.2015 r. – 150 zł
Udział bierny:
-  400 zł za uczestnictwo bierne
-  400 zł za uczestnictwo bierne – punkty edukacyjne
Organizatorzy zapewniają w ramach opłaty: materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, kawę/herbatę w przerwach między obradami, 2 obiady, wycieczkę po zabytkowej części Wrocławia.
Opłatę konferencyjną (na poniżej podane konto) prosimy wpłacać:
- do 13.02.2015 r. - 400 zł; od 14.02.- 20.02.2015 r. – 500 zł
Konto:
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław
Konto: BZ WBK XXXV O/Wrocław
35 1500 1793 1217 9000 9997 0000
z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika konferencji, Konferencja Socjologia medycyny


Korzyści dla uczestników: Udział czynny i bierny w konferencji zostanie potwierdzony certyfikatem uczestnictwa. Do udziału w konferencji zachęcamy lekarzy, którzy chcą uzyskać punkty edukacyjne (10 punktów za udział czynny w konferencji - wygłoszenie referatu oraz punkty za udział bierny. Informacja o liczbie punktów zostanie podana w lutym 2015 r., po ustaleniu programu konferencji). Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w konferencji oraz uzyskanie punktów edukacyjnych. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej.


Dodatkowe informacje: Wydarzenia towarzyszące konferencji:
- 90. rocznica Polskiego Towarzystwa Antropologicznego